Ithemba

Ithemba is een dagopvang voor verstandelijk, en vaak ook lichamelijk, gehandicapte kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar. De doelstelling van deze dagopvang is om gehandicapte kinderen de aandacht en ondersteuning te geven die zij zo hard nodig hebben (kennis, tijd en middelen ontbreken vaak in de townships van Port Elizabeth). Naast educatie en aandacht leren de kinderen bij Ithemba ook de basisvaardigheden van het dagelijkse leven. Op deze manier worden zij minder afhankelijk en kunnen zij zichzelf beter redden in de maatschappij. Ithemba probeert daarnaast ouders bij het project te betrekken om zo de kennis van de verschillende handicaps uit te breiden. Hierdoor kunnen ouders beter met de kinderen
omgaan.

Voor meer informatie, bezoek www.sdcithemba.com. Hier vind je informatie over onder andere: het ontstaan, visie & missie, en bereiken van doelstellingen bij Ithemba.

Daarnaast heeft Ithemba een facebookpagina waarop met regelmatig nieuwtjes worden geplaatst: www.facebook.com/specialdaycarecentreithemba