Trust your journey, your speed doesn’t matter, forward is forward.

Het afgelopen jaar is een jaar geweest met vele kleine en enkele grotere mooie verhalen van mensen en in bijzonder de kinderen voor wie Qalisa iets heeft mogen betekenen.
Van een uitwisselingsproject met studenten uit Engeland in Shewula, die samen met onze lokale reisbegeleider en het vaste team van Shewula Mountain Camp hebben mogen ervaren wat de Shewula’s leefstijl “Ubuntu” (ik ben doordat wij zijn) letterlijk en figuurlijk inhoudt. Van een mevrouw die telkens weer enthousiast vertelt over gezamenlijk kaarten maken en verkopen in Nederland voor de kinderen in Afrika tot vele gebeurtenissen in Ithemba, zoals een leraar die de kinderen van Ithemba steeds weer weet te stimuleren om gezamenlijk de groentetuin goed te onderhouden. En de ervaringen tijdens een opwindende dag voor iedereen die deelnam aan de kinderbeschermingsweek met een bewustzijnswandeling.

Ook al lukte het ons als bestuursleden van Qalisa dit jaar niet om zelf een fysiek actieve bijdrage te leveren aan een uitwisselingsproject, wij zijn wel blij te kunnen constateren en ervaren dat door inzet van de lokale stafleden van zowel Ithemba als Shewula en de inzet van ons team samen met vaste donateurs en vrienden van stichting Qalisa de voortgang erin zit.

Geen grootse veranderingen in een ogenblik, maar alles bij elkaar maakt wel degelijk een meer dan positief verschil en dat is nu het mooie over en weer!

Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017.