Betekenis Qalisa

Qalisa is Zulu voor ‘initialiseren’ of ‘starten’. Zulu is één van de elf officiële talen die gesproken wordt in Zuid-Afrika. De taal vertoont veel overeenkomsten met andere talen, bijvoorbeeld het Xhosa (spreek uit “kosa”) en het Swati dat in Swaziland wordt gesproken.

Zuid-Afrika en ook Swaziland zijn landen die grote uitdagingen kennen. Hoewel de natuur er prachtig is en je er als toerist prima rond kunt reizen, merk je duidelijk de scheiding tussen de ‘witmens’ en de ‘swartmens’ en is het percentage van mensen besmet met HIV erg hoog. Dat zorgt voor problemen, disputen waar vaak geweld uit voortkomt en sterfte. Maar als je goed kijkt, zie je ook heel veel mensen die tevreden zijn met bijzonder weinig, mensen die zich niet zo druk maken over wat de dag van morgen brengt, dichter bij de natuur staan en zowel wit- als swartmensen die het beste met elkaar voor hebben. Dingen waar ook wij, ontwikkelde Hollanders, nog genoeg van kunnen leren!