Door Lonneke van den Hoogenhoff

1 December 2012 vertrok ik voor de tweede keer naar Zuid-Afrika, Port Elizabeth. In 2011 ben ik voor de eerste keer (via Be More) hier naartoe gegaan om vrijwilligerswerk bij Ithemba te doen: een dagopvang voor gehandicapte kinderen tussen de 6-18 jaar. Het was prettig om de eerste keer via een organisatie te gaan die de weg hierin al kende. Ook konden we hierdoor terecht bij een gastgezin, Peter en Daphne, die ons onderdak gaven, maar ook maaltijden en heel veel gezelligheid en liefde.

Be More was, om verschillende redenen, niet in staat om de projecten in Port Elizabeth te blijven ondersteunen. Om (financiële) onafhankelijkheid en ontwikkeling te realiseren werden nieuwe initiatieven voor begeleiding dus nóg belangrijker. Het project was en is zo mooi dat ik meteen besloot, samen met een paar andere vrijwilligers, dat we graag ons steentje bij wilden dragen aan de toekomst van Ithemba. Kinderen met een beperking, fysiek of/en mentaal krijgen in Afrika niet de kansen die aan deze groep kinderen in Nederland gegeven worden. Sterker nog, er is weinig acceptatie van gehandicapten in het algemeen. Dit feit maakt dat een stichting erg veel kan bieden aan dit project. Niet alleen structurele, financiële ondersteuning, maar vooral ook kennisoverdracht en onderwijs kunnen veel verbeteringen teweeg brengen.

In de loop van 2012 zijn we met 4 vrijwilligsters om de tafel gaan zitten om te kijken hoe we ondersteuning het beste vorm konden geven. Het bleek dat we het meest bij konden dragen wanneer er een officële stichting werd opgezet (dit is nu in volle gang en bijna officieel). Alle bestuursleden hiervan zijn recent bij het project geweest, of gaan nog. Dit betekent concreet dat er een goede inventarisatie gemaakt kan worden van ‘needs’ en dat er veel gesproken kan worden met staff members (projectleiding, bestuur, leraressen, assistentes, etc).
Hoe groot de culturele verschillen ook zijn tussen Afrika en Nederland (en dus ook de manier van aansturing en efficiency), één ding staat als een paal boven water: IEDEREEN HEEFT HETZELFDE DOEL. Kansen creëren en benutten om kinderen met een beperking de mogelijkheid te geven zichzelf te accepteren en geaccepteerd te worden. De lachende gezichten van meer dan 40 kinderen geeft alle motivatie en inspiratie die nodig is om volop aan de slag te gaan voor Ithemba.