Namens ons allen van stichting Qalisa en de kinderen en volwassenen in Shewula en Ithemba: de beste wensen voor het nieuwe jaar en bedankt voor jullie steun in welke vorm dan ook!

Voorzitter van Qalisa Jolanda van der Pas gaat op bezoek bij Shewula van 23 januari tot en met 5 februari.

Deze keer hebben we als thema voor de reis “Aandacht voor het kind”. Hun ontwikkeling, het hechtingsproces en het “klaarstomen” om te kunnen groeien en bloeien in onze wereld.

Naast meewerken aan lopende projecten, is het hoofdoel om ervoor te zorgen dat alle benodigde spullen aangeschaft en gefinancierd kunnen worden, het voorwerk verrichten om de Nazarene kliniek van Shewula Swaziland uit te breiden met een een aparte verloskamer en een aparte opslagruimte. (Nu gebeurt dit in de kamer waar ook het koffie drinken is, waar ook de pillen worden geteld en uitgedeeld en bij een spoedbevalling iedereen naar buiten wordt gedirigeerd, en een kamerscherm voor enige maar niet toereikende privacy zorgt.)

Samen met hoofdzuster Sannie Sibandse en maatschappelijk werker “Wonderboy” gaat Jolanda lesgeven over geboorte, ontwikkeling en kleine kwalen in de kindergeneeskunde. In de ochtenden houden we vervolgens spreekuur in de kliniek volgens educatiemethode: See,Do, Act.

We helpen mee met lesgeven op de school. Door judolessen leren we de kinderen spelenderwijs zelfdiscipline en respect voor henzelf en de ander te hebben. Daarnaast doen we onderhoudsklussen, zoals het begaanbaar houden en maken van het pad in Shewula Mountain Camp. Samen met de lokale technische man willen we de elektra verbeteren, veilig en duurzaam maken. Met dit team krijgen we de zonnepanelen wel aan het stralen ;-)