Gelden stichting Qalisa 2015

Startbedrag 1-1-2015: €12.255,15
Eindbedrag 31-12-2015: €17476.01

De algemene spaarpot verdelen we evenredig over Shewula en Ithemba:
Shewula

Startbedrag: € 4.798,35
Eindbedrag: € 4.024,44

Ithemba

Startbedrag: €7.456,80
Eindbedrag: €13.451,57

De inkomsten over 2015 bedroegen €8.955,-, de uitgaven €3.734,14:
Algemeen inkomsten: €1.175,-, uitgaven €19,80
Shewula inkomsten: €500,-, uitgaven €1.851,51
Ithemba inkomsten: €7.280,-, uitgaven €1.862,83

Categorieën van Inkomsten in 2015

 • Vast aantal sponsoren die maandelijks een vast bedrag ( tussen de 5-50 euro) sponsoren aan Qalisa.
 • Vast aantal sponsoren die specifiek voor Sponsor a child in Ithemba sponsoren.
 • Incidentele sponsoren door bijvoorbeeld verkoop van zelfgemaakt kaarten bijvoorbeeld Mvr Vellekoop uit Vlaardingen.

Dit jaar ontvingen we van de volgende groepen/mensen een eenmalige donatie:

 • Wachtkamergeld huisartsenpraktijk de Hogen Hoed inclusief donaties van fam. Vogel en mevr. Poot en mevr. Van Lier: €625,-
 • Stichting Sport en Spel voor Ithemba: €5.950,-
 • Familie en vrienden van Sanne: €300

Categorieen van uitgaven in 2015

 • Sponsor a child in Ithemba
 • Salaris logopedist in Ithemba, salaris administratieve kracht voor Ithemba
 • Allerlei BV kantoorartikelen Ithemba
 • Solarsysteem voor Ithemba; waardoor goedkopere energie rekening
 • Sponsor Scholar Ship children in Shewula
 • Elektriciteitsspullen voor Shewula

Korte uitleg van uitgaven Stichting Qalisa

We hebben bewust een ruime reserve op de balans en een deel hebben we op een spaarrekening gezet.

Met beide projecten hebben we afspraken gemaakt voor de beoogde doelen voor de komende 5 jaren, zodat we jaarlijks de noodzakelijke gelden over kunnen maken. De gelden maken we niet direct in zijn geheel over, maar jaarlijks in gedeelten om de continuïteit van de projecten te kunnen borgen. U kunt hierbij denken aan:

 • Scholar ship (jaarlijks lesgeld van aantal kinderen in Shewula )
 • Sponsor a child Ithemba
 • Salaris van logopedist (indien ingezet)
 • We stimuleren de ontwikkeling van aantal zaken en helpen mee projecten te vergoeden die tot verbetering op de lange termijn gaan leiden. Een aantal voorbeelden zijn:
  • Shewula: egaliseren van de grond van Shewula Mountain Camp zodat ook invalide mensen in de toekomst beter te ontvangen zijn.
  • Ithemba: salaris van administratief medewerker (om ondersteuning te bieden bij het financieel gezond houden van Ithemba ).

We vergoeden kosten waarvoor beide projecten zelf geen geldelijke voorzieningen hebben of kunnen realiseren.

Omdat de zakelijke provisiekosten van geld overmaken hoog zijn en om Ithemba meer zelfstandigheid te geven met het uitgeven van de Sponsor A Child gelden, hebben we in 2015 naar tevredenheid een tweede zakelijke rekening geopend. Sabrina Kala van Ithemba beheert dit. Indien Ithemba geld nodig heeft, wordt dit doorgegeven aan Sanne van Adrichem. Wij vragen altijd om bonnen in te dienen, zodat duidelijk wordt waarvoor het geld nodig is en waaraan het geld uiteindelijk besteed is.

Gelden voor het Shewula scholar ship worden één tot maximaal twee keer per jaar direct overgemaakt aan Shewula. Gelden voor de Clinic en Shewula Mountain Camp worden zoveel mogelijk in een keer uitbetaald aan Madikela Tours (Rudolf Badenhorst). Rudolf heeft de uitvoering van het project in beheer en betaalt de lokale vakmensen contant uit. Hij houdt hiervoor een kasboek bij en levert de bonnen in bij onze stichting. Ook is het mogelijk dat bestuursleden zelf het geld mee nemen tijdens uitwisselingsprojecten.

In 2016 staan o.a. op het programma:

 • Huidige sponsoren behouden.
 • Update van de gedane activiteiten en projecten middels nieuwsbrieven, website en Facebook.
 • Uitwerken van upgrade Clinic in Shewula, voortzetten en verbeteren waar nodig en behouden van Shewula Mountain Camp activiteiten.
 • Continuering van logopedist en of oefentherapeute voor Ithemba en uitbreiden waar mogelijk; is moeilijk om continuïteit vast te houden. Oorzaken zijn dat werknemers wel enthousiast starten, maar uiteindelijk voor contract van meer uren aan de slag gaan.
 • Samenwerken met lokale besturen.
 • Uitwisselingsprojecten opzetten en stimuleren waar kan.

Hoe nu verder?

De vraag hoe zinvol is ons vrijwilligerswerk nu concreet, die ons vaak wordt gesteld, laat zich lastig in één zin beantwoorden. Maar misschien is dat ook ‘te Nederlands’ om je dat zo af te vragen. Wij (de bestuursleden van Stichting Qalisa, de mensen van de Shewula gemeenschap, mensen zoals Peter en Daphne Morkel en mensen van Ithemba) zien in de afgelopen vijf jaar dat wij betrokken zijn bij deze projecten veel goeds en moois teweeggebracht worden over en weer. En we hebben een heldere visie voor ogen waar we met zijn allen naartoe aan het werken zijn. Wouter, vriend van Stichting Qalisa, bracht het lied ‘de Steen’ van Bram Vermeulen onder onze aandacht. Dit lied geeft voor ons gevoel prachtig weer waar het om draait. Geen grootse veranderingen in een ogenblik, maar alles bij elkaar maakt wel degelijk een meer dan positief verschil en dat is nu het mooie over en weer.

Continuïteit is voor een project als dit van groot belang. We hopen zelf en met hulp van vele sponsoren zowel Shewula als Ithemba blijvend structureel te kunnen steunen.

Hoe groot of klein u en onze bijdrage ook is, de kinderen van Shewula en Ithemba zijn er blij mee. Hartelijk dank!

Enkosi Kahkulu