Gelden stichting Qalisa 2014

Saldo per 1-1-2014 € 6.946,45 Saldo per 31-12-2014 € 12.255,15
Algemene spaarpot: € 799,20
Shewula: € 2.684,75 Shewula: € 4.798,35
Ithemba: € 3.462,50 Ithemba: € 6.818,88+ € 637,92 = € 7.456,80

 

Inkomsten 2014 € 8.075,75 Uitgaven 2014 € 3.160,69
Algemeen: € 6.162,15 Algemeen: € 82,52
Shewula: Shewula: € 1.182,04
Ithemba: € 1.913,60 Ithemba: € 1.896,13

 

Categorieën van inkomsten in 2014:

 • Vast aantal sponsoren die maandelijks een vast bedrag ( tussen de € 5 en € 50) sponsoren aan Qalisa.
 • Vast aantal sponsoren die specifiek voor Sponsor a child in Ithemba sponsoren.
 • Incidentele sponsoren door bijvoorbeeld verkoop van zelfgemaakt kaarten, bijvoorbeeld Mevr. Vellekoop uit Vlaardingen.

Dit jaar ontvingen we van de volgende groepen/mensen een eenmalig donatie:

 • Skg diaconie protestante gemeente Vlaardingen: € 1.899,15
 • Vrienden en familie feest van Rossum-de Jonge: € 1.208,-
 • 60 jaar feest leraren Stanislas College te Delft: € 2.030,-
 • Seijmonsbergen en friends: € 295,-
 • Van Adrichem en friends: € 200,-

Categorieën van uitgaven in 2014:

 • Sponsor a Child in Ithemba
 • Salaris logopedist in Ithemba
 • Kantoorartikelen Ithemba
 • Sponsor Scholar Ship children in Shewula
 • Naaimachine-project Shewula

Korte uitleg van uitgaven Stichting Qalisa:

We hebben op dit moment bewust een ruime reserve op de balans, en een deel daarvan hebben we op een spaarrekening gezet.

Met beide projecten hebben we afspraken gemaakt voor de komende 5 jaren, zodat we jaarlijks de benodigde gelden over te kunnen maken. Deze gelden maken we niet direct in zijn geheel over, maar jaarlijks in gedeelten om de continuïteit van de projecten te kunnen borgen. U kunt hierbij denken aan:

 • Scholar ship (jaarlijks lesgeld van aantal kinderen in Swaziland)
 • Sponsor a child Ithemba
 • Salaris van logopedist (indien ingezet)

We stimuleren de ontwikkeling van aantal zaken en helpen mee projecten te vergoeden die tot verbetering op de lange termijn gaan leiden. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Shewula: egaliseren van de grond van Shewula Mountain Camp zodat ook minder valide mensen in de toekomst te ontvangen zijn.
 • Shewula: naaiproject om zelf kledingstukken die schaars zijn te kunnen maken en/of te repareren.
 • Ithemba: salaris van administratief medewerker (om ondersteuning te bieden bij het financieel gezond houden van Ithemba).

We vergoeden kosten waarvoor beide projecten zelf geen geldelijke voorzieningen hebben of kunnen realiseren.

Omdat de zakelijke provisiekosten van geld overmaken best hoog zijn en om Ithemba meer zelfstandigheid te geven met het uitgeven van de Sponsor a child gelden; gaan we in 2015 een tweede zakelijke rekening openen. Sabrina Kala van Ithemba krijgt de gelden op deze rekening in haar beheer. Indien Ithemba geld nodig heeft, wordt dit doorgegeven aan Sanne van Adrichem. Kasbonnen worden ingediend zodat duidelijk wordt waarvoor het geld nodig is en waaraan het geld uiteindelijk besteed is.

Gelden voor Shewula scholar ship worden 1 tot max. 2 keer per jaar direct overgemaakt aan Shewula. Gelden voor de Clinic en Shewula moutain Camp worden zoveel mogelijk in een keer uitbetaald aan Madikela Tours (Rudolf Badenhorst). Rudolf heeft de uitvoering van het project in beheer en betaalt de lokale vakmensen contant uit. Hij houdt hiervoor een kasboek bij en levert de bonnen in bij de stichting. Ook is het mogelijk dat bestuursleden zelf het geld meenemen tijdens uitwisselingsprojecten.

In 2015 staan o.a. op het programma:

 • Acties om nieuwe donaties te kunnen realiseren.
 • Huidige sponsoren behouden.
 • Update van de gedane activiteiten en projecten middels nieuwsbrieven, website en Facebook.
 • Uitwerken van upgrade Clinic in Shewula, voortzetten en verbeteren waar nodig en behouden van Shewula Mountain Camp activiteiten.
 • Energieverbruik van Ithemba lijkt onnodig hoog; kijken naar duurzame oplossingen in gebouw en gebruikte apparatuur.
 • Continuering van logopedist voor Ithemba en uitbreiden waar mogelijk samenwerken met lokale besturen.
 • Uitwisselingsprojecten opzetten en stimuleren waar kan.

Hoe nu verder?

De vraag ‘hoe zinvol is ons vrijwilligerswerk in concretum?’, die ons vaak wordt gesteld, laat zich lastig in één zin beantwoorden. Maar misschien is dat ook ‘te Nederlands’ om je dat zo af te vragen. Wij (de bestuursleden van Stichting Qalisa, de mensen van de Shewula gemeenschap, mensen zoals Peter en Daphne Morkel en mensen van Ithemba) zien in de afgelopen vijf jaar dat wij betrokken zijn bij deze projecten en veel goeds en moois teweeggebracht wordt over en weer. We hebben een heldere visie voor ogen waar we met zijn allen naar toe aan het werken zijn. Wouter, vriend van Stichting Qalisa, bracht het lied ‘de Steen’ van Bram Vermeulen onder onze aandacht. Dit lied geeft voor ons gevoel prachtig weer waar het om draait. Geen grootse veranderingen in één ogenblik, maar alles bij elkaar maakt wel degelijk een meer dan positief verschil en dat is nu het mooie!

Continuïteit is voor een project als dit van groot belang. We hopen zelf en met hulp van vele sponsoren zowel Shewula als Ithemba blijvend structureel te kunnen steunen.

Hoe groot of klein u en onze bijdrage ook is, de kinderen van Shewula en Ithemba zijn er blij mee. Hartelijk dank!

Enkosi Kahkulu